Mantvydas Matthew Narusevicius: Europos Sąjungos darbo rinkos ateities tendencijos ir dabartiniai iššūkiai

Europos Sąjungos šalys yra vienos iš labiausiai išsivysčiusių pasaulyje, todėl savaime suprantama, jog čia darbuotojams yra keliami ganėtinai aukšti reikalavimai, todėl jos darbo rinka nuolat kinta ir prisitaiko prie naujų iššūkių bei tendencijų. Viena yra pačiam ieškotis naujų karjeros galimybių, tačiau dabar pakalbėsime apie problemas, su kuriomis susiduria atrankų agentūros. Mums tai padaryti padės Mantvydas Matthew Narusevicius iš būtent tokia veikla užsiimančios „WFDM“ įmonės. Su jo pagalba apžvelgsime naujausias tendencijas ir problemas, su kuriomis susiduria Europos Sąjungos darbo rinka, ir jų poveikį visam personalo atrankų procesui.

Vienas iš svarbiausių iššūkių, su kuriais susiduria Europos Sąjungos rinka, yra senėjančios darbo jėgos tendencijos, kurios nežada nieko gero. Ši problema iš dalies yra susijusi su senstančia visuomene, kuri turės ilgiau pasilikti darbovietėse. Todėl gyventojų senėjimas ir mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius kelia iššūkį užtikrinant darbo jėgos pakankamumą ir prisideda prie dar didesnės konkurencijos ieškant kvalifikuotų bei lojalių darbuotojų. Tai reiškia, kad personalo atrankų procesas turi būti orientuotas į tai, kaip pritraukti ir išlaikyti talentus bei tuo pačiu metu skatinti ilgalaikę jų ištikimybę įmonei. Mantvydas Matthew Narusevicius sako, jog su šia problema jau susiduria nemažai įmonių, o ateityje ji tik didės, todėl reikia skirti nemažai dėmesio visam atrankų procesui ir jo metu užtikrinti, kad bus atrandami organizacijai lojalūs talentai.

Kitas svarbus aspektas yra vis platesnis modernių technologijų naudojimas ir procesų automatizavimas, kurie turi didžiulę įtaką visai Vakarų darbo rinkai, nulemdami laisvų vietų kaitą ir poreikį naujiems įgūdžiams ir naujiems specialistams. Tai reiškia, kad personalo atrankos specialistai turi sugebėti pritaikyti savo strategijas ir ieškoti kandidatų, kurie jau dabar pasižymėtų naujais technologiniais įgūdžiais bei gebėjimais. Be to, reikia atsižvelgti į tai, kaip technologijos paveikia pačią darbo vietų struktūrą ir darbovietės norus bei kaip tai gali paveikti viso personalo poreikius ateityje.

Europos Sąjungos darbo rinką taip pat veikia tarptautinė migracija ir nuolatos keliaujantys darbuotojai. Šie abu faktoriai turi įtakos visam darbo jėgos judėjimui ir personalo iš įvairių šalių augimui, kas taip pat kelia iššūkių įvairių kultūrų ir kalbų pritaikymui darbo vietoje. Personalui atrankų metu yra svarbu gebėti pritaikyti savas strategijas ir įrankius tam, kad būtų galima patraukti ir integruoti talentingus darbuotojus iš įvairių šalių ir kultūrų.

Taip pat reikia nepamiršti, jog Europos Sąjunga yra viena iš pažangiausių bendroje teisinėje srityje ir žinoma, jog be to neapsieina ir atrankų procesas. Darbo rinką veikia įvairūs teisės aktų pokyčiai ir bendra reguliavimo kaita, kuri ne tik gali turėti, bet ir turi daugybę įtakos visam personalo atrankų procesui. Nereikia galvoti, jog tai kas veikia Lietuvoje, lygiai taip pat galios ir Ispanijoje. Todėl reikia suprasti, jog įvairiose ES šalyse gali būti taikomi skirtingi darbo teisės aktai. Dėl to yra svarbu užtikrinti, jog personalo atrankų specialistai būtų gerai supažindinti su vietiniais teisės aktais ir gebėtų juos pritaikyti savo veiklai.

Kaip teigia Mantvydas Matthew Narusecicius, jog visi šie iššūkiai ir tendencijos aiškiai parodo, kad Europos Sąjungos darbo rinka yra dinamiška ir kintanti. Norint sėkmingai veikti personalo atrankos srityje, būtina nuolat stebėti ES rinkų pokyčius, prisitaikyti prie naujų sąlygų ir ieškoti inovatyvių sprendimų tam, kad būtų galima patraukti ir išlaikyti talentingus darbuotojus.