Skelbiama vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranka

Vadovaudamasi Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1- 499 116 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. A1-547 „Dėl savivaldybių (seniūnijų) teritorijų, kuriose 2015 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų projektai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintų teritorijų, kuriose 2015 metais bus įgyvendinami vietinių užimtumo iniciatyvų (toliau – VUI) projektai, sąrašą, Lietuvos darbo birža skelbia VUI projektų atranką naujoms darbo vietoms 2015 metais steigti šiose Tauragės teritorinės darbo biržos aptarnaujamose teritorijose: Tauragės rajono savivaldybėje, Jurbarko rajono savivaldybėje, Pagėgių savivaldybės Lumpėnų, Natkiškių, Pagėgių ir Vilkyškių seniūnijose.

VUI projektų paraiškos subsidijai gauti siunčiamos paštu arba teikiamos tiesiogiai iki 2015 m. kovo 27 d. 14 val. 45 min. tam tikslinės teritorijos klientų aptarnavimo funkcijas vykdančiam skyriui, kurio aptarnaujamoje teritorijoje pareiškėjas planuoja vykdyti veiklą:

Tauragės teritorinės darbo biržos Tauragės skyriui, adresu Stoties g. 9, Tauragė, 108 kab.

Tauragės teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriui, adresu Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas, 210 kab.

VUI projektų paraiškų teikėjus kviečiame į seminarus „Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų rengimas ir įgyvendinimas“, kurie vyks:

2015 m. kovo 5 d. 15.00 val. teritorinės darbo biržos Tauragės skyriuje adresu: Stoties g. 9, II salė;

2015 m. kovo 6 d. 13.00 val. teritorinės darbo biržos Pagėgių poskyryje adresu:Vilniaus g. 12, Pagėgiai;    

2015 m. kovo 9 d. 14.00 val. teritorinės darbo biržos Jurbarko skyriuje adresu: Dariaus ir Girėno g. 81A, Jurbarkas, 1 salė.

Įgyvendinant VUI projektus turi būti steigiamos darbo vietos, atitinkančios vietos darbo rinkos poreikius ir padedančios spręsti tikslinių teritorijų nedarbo problemas, įdarbinant teritorinėse darbo biržose registruotus darbo ieškančius asmenis. 2015 metų Tauragės teritorinės darbo biržos VUI projektų remiamų profesijų sąrašus galima rasti Tauragės teritorinės darbo biržos interneto svetainėje adresu

http://www.ldb.lt/TDB/Taurage/Paslaugos/Puslapiai/Vietines_uzimtumo_iniciatyvos.aspx

Tel. pasiteirauti (8 446) 72 673. Kontaktinis asmuo – Tauragės teritorinės darbo biržos Užimtumo rėmimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Jurgita Petraitienė.

Tauragės teritorinės darbo biržos direktorius Mindaugas Macas

Komentuokite

Komentuokite kaip svečias

0
sąlygomis ir taisyklėmis.

Komentarai

  • Komentarų nerasta